afgesproken
Met uw toestemming gebruikt deze website cookies en diensten van externe providers. Selecteer alstublieft in welke mate u hiermee instemt. [Meer informatie]
session cookies permanente cookies
externe services alleen nu externe diensten altijd

onkruidherkenning - een samenwerking van:

Keuzemogelijkheid
Keuzemogelijkheid
Keuzemogelijkheid
Resultaat
Impressum

Redactie:
Stichting IRS
Kreekweg 1
4671 VA Dinteloord
Tel.: +31 (165) 516 070
E-mail: info(at)irs.nl

Handelsregister: KvK Breda: 41102166

BTW-nummer: NL00.25.74.391.B.01

Uitgever:
Pfeifer und Langen GmbH & Co. KG
- Landwirtschaftlicher Informationsdienst Zuckerrübe -
Aachener Straße 1042a
D-50858 Köln
Tel.: +49 (221) 4980-640
Fax: +49 (221) 4980-649
E-mail: liz(at)liz-online.de

Onze website is zorgvuldig getest. We spannen ons in om ons aanbod aan informatie steeds uit te bereiden. We staan niet in voor eventuele fouten en de volledigheid van de aangeboden informatie. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit, tenzij deze is gebaseerd op grove nalatigheid of opzet.
In principe controleren we bij het maken van nieuwe links naar externe pagina's de veiligheid van de inhoud die daar wordt vermeld. Niettemin kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van de externe pagina's waarnaar deze website verwijst, omdat hun redactie en redactionele toezicht niet binnen onze verantwoordelijkheid valt.

Technical implementation: Onlinewerft GmbH, Odenthal, https://www.onlinewerft.de
Design on behalf of Onlinewerft GmbH: Nora Urru, Köln, http://nora-urru.de

Privacy statement

Met het programma op deze website streven wij, Stichting IRS, onze voorlichtingsopdracht na voor de bietenteelt. De bescherming van uw persoonlijke gegevens bij de werking van deze website is uiteraard van groot belang. Met deze verklaring informeren wij u over hoe uw persoonlijke informatie zal worden verwerkt wanneer u deze website bezoekt.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Stichting IRS
Kreekweg 1
4671 VA Dinteloord
Tel.: +31 (165) 516 070
E-mail: info@irs.nl

Als alternatief kunt u ook contact opnemen met Privacy Officer van Pfeifer & Langen (de huurder van de server www.int-koop.de):

Dr. Jan-Peter Orthmann (PwC)
Externer Datenschutzbeauftragter
jan-peter.ohrtmann@de.pwc.com

Sessiecookies

Wij gebruiken bij elk bezoek aan onze website zogenaamde sessiecookies, dat wil zeggen kleine databestanden die worden bewaard totdat u alle browservensters sluit. We hebben deze sessiecookies nodig zodat we uw verzoek op onze website kunnen verwerken en u naar de verschillende subpagina's kunnen leiden. We hebben hier een legitiem belang bij, anders zouden we onze website niet op deze manier kunnen aanbieden (artikel 6 I 1 f EU-GDPR). Als u geen cookies wilt gebruiken, kunt u het gebruik van cookies in uw browserinstellingen blokkeren. U kunt onze website nog steeds bezoeken, maar niet op dezelfde manier gebruiken.

Serverlogbestanden

Telkens wanneer u een website bezoekt, verzendt uw browser bovendien toegangsgegevens, zogenaamde serverlogbestanden, die wij verwerken om de systeembeveiliging te waarborgen en daarnaast gebruiksstatistieken samen te stellen. Dit zijn met name de tijd van de aanvraag van uw bezoek (datum en tijd inclusief tijdsverschil met GMT), de pagina vanwaar u ons bezoekt (referrer.URL), de bezochte subpagina's, uw IP-adres, het datavolume en de browser die u gebruikt en het besturingssysteem dat u gebruikt. Deze gegevens zijn nodig om de systeembeveiliging, bijvoorbeeld om bij een hackeraanval de aanvaller te identificeren en te blokkeren. Dit is in ons overheersende, legitieme belang (artikel 6 I 1 f EU-GDPR). We verwijderen de gegevens uiterlijk na 30 dagen.

Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website gebruikt, indien u daarmee instemt, Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", data die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. Dit zijn de volgende cookies:
• _ga (tijdelijk gebruik over 2 jaar)
• _gid (tijdelijk gebruik gedurende 24 uur)
• _gat_gtag_UA_116385549_1 (sessiecookie)
• ga-disable-UA-116385549_1 (permanent als u de functie ‘opt-out cookie’ hieronder hebt geactiveerd)
• cookies_usage (in het geval van uw toestemming, een ‘toestemmings-cookie’ waarin staat dat u hebt ingestemd met het gebruik van cookies; tijdelijk gebruik gedurende 10 jaar)
Deze cookies blijven ook na het verlaten van onze website op uw apparaat staan en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen. Door de langetermijn-cookies te gebruiken, is het mogelijk om u te herkennen wanneer u onze website opnieuw bezoekt. De herkenning wordt gedaan met deze cookies om de inhoud van onze website te optimaliseren.
De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. IP-anonimisering is geactiveerd op deze website (deze website gebruikt Google Analytics met de extensie "anonymize_ip"), daarom wordt uw IP-adres over het algemeen onmiddellijk door Google gewijzigd nadat het naar Google is verzonden binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die een verdrag hebben afgesloten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren.

(2) Het IP-adres van uw browser dat wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

(3) U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie verkregen en voor uw gebruik van de website benodigde data (inclusief uw IP-adres) worden doorgegeven, evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen via de browserinvoegtoepassing die beschikbaar is, via de volgende link te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

(4) We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Met de statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter maken. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens worden overgedragen aan de VS, wordt een passend niveau van gegevensbescherming afgeschermd doordat Google valt onder het EU-VS-privacyschild (lijst beschikbaar op https://www.privacyshield.gov/list).


We gebruiken Google Analytics pas na uw uitdrukkelijke toestemming door de cookie-banner te bevestigen (artikel 6 I 1 a EU-GDPR). Het geven van de toestemming is vrijwillig. U kunt de website ook gebruiken zonder Google Analytics. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken en het gebruik van Google Analytics stoppen, door de beschikbare browserinvoegtoepassing in de volgende link te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

(5) U kunt ook het gebruik van Google Analytics verhinderen en door op de volgende link te klikken om een opt-out-cookie in te stellen die voorkomt dat uw gegevens worden verzameld wanneer u deze website in de toekomst bezoekt: Google Analytics deactiveren.

(6) Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden:
https://www.google.com/analytics/terms/nl.html, Privacybeleid: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=nl&ref_topi=1008008 en de privacystatement: www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

Gegevensbeveiliging

Om uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen, werken we met de SSL-codering (https-standaard) technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, die bovendien, in overeenstemming met het risico, worden aangepast aan de actuele stand van de techniek.
Voor de werking en het onderhoud van deze website werken we samen met externe serviceproviders, die we zorgvuldig hebben geselecteerd en voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Beïnvloed rechten

Voor zover persoonsgegevens worden gebruikt die betrekking hebben op u als een natuurlijke persoon, staan verschillende mogelijkheden om te reclameren ter beschikking. In overeenstemming met § 34 BDSG, artikel 15 EU-GDPR hebt u recht op informatie over de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen en over hun herkomst, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie gegevens worden overgedragen en het doel van de opslag.
Bovendien kunt u, overeenkomstig § 35 BDSG, artikel 16 - 18 EU-GDPR, recht hebben op rectificatie, schrapping of beperking (van de verwerking) van uw persoonlijke gegevens. Bovendien kunt u volgens artikel 20 EU-GDPR de verplaatsing van de gegevens naar een andere verantwoorde plaats eisen.
U kunt bovendien bezwaar maken tegen de verdere verwerking van uw gegevens als wij uw gegevens verwerken op basis van een legitiem belang (artikel 6 I 1 f EU-GDPR). Voor zover wij uw gegevens niet verwerken voor reclamedoeleinden, vereist dit een reden die voortkomt uit uw specifieke situatie. In het geval van een bezwaar zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken tijdens het volgende onderzoek en deze na voltooiing van het onderzoek verwijderen - indien het bezwaar gerechtvaardigd is - (§ 36 BDSG, artikel 21 EU-GDPR).
U kunt op elk moment uw toestemming voor gegevensverwerking (artikel 6 I 1 a EU-GDPR) intrekken; We zullen uw persoonlijke gegevens dan niet verwerken, tenzij hiervoor een wettelijke toestemming is.

Een bezwaar of intrekking heeft geen invloed op de toelaatbaarheid van gegevensverwerking in het verleden.
Wij vervullen de rechten waar u recht op hebt onmiddellijk en kosteloos. Neem contact met ons op of onze functionaris voor gegevensbescherming; onze contactgegevens vindt u aan het begin van deze privacy statement.
Ten slotte hebt u volgens artikel 77 EU-GDPR het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.