afgesproken
Met uw toestemming gebruikt deze website cookies en diensten van externe providers. Selecteer alstublieft in welke mate u hiermee instemt. [Meer informatie]
session cookies permanente cookies
externe services alleen nu externe diensten altijd
Meeldauw, echte
oudere plant, blad
Erysiphe betae
Schadebeeld
Op beide kanten van vooral de middelste en de buitenste bladeren ontstaan eerste grijswitte draderige plekken in stervorm, daarna een meer samenhangende, meelachtige eerst witte en later grijsachtige meelachtige afzetting doorzaaid met zwarte puntjes. Bij sterke aantasting geelverkleuring en afsterven van de bladeren.
Bevorderende factoren
Vrij hoge temperaturen, weinig neerslag, sterk wisselende dag- en nachtregimes, dauw.
Oorzaken
Bladschimmel.
Preventie/bestrijding
Bestrijding is mogelijk met een fungicide*. De eerste behandeling moet plaatsvinden bij het verschijnen van de eerste vlekjes. Controleer uw bieten daarom regelmatig vanaf de gewassluiting. Preventief spuiten heeft geen zin en is zelfs gevaarlijk in verband met resistentievorming. Houd rekening met een veiligheidstermijn van het gebruikte middel. De toegepaste middelen werken niet langer dan drie tot vier weken. Bij een vroege aantasting zonodig een tweede keer behandelen. Voor een effectieve bestrijding is het verstandig om 2-3 weken na een bespuiting weer wekelijks op bladschimmels te controleren en vervolgens te spuiten als er nieuwe vlekken zichtbaar zijn. Wissel middelen zoveel mogelijk af. *) De actuele toelatingsituatie staat vermeld op www.irs.nl.
Aanwijzingen
Een beginnende meeldauwaantasting dient gemeld te worden aan de bladschimmelwaarschuwings-dienst (een samenwerking tussen IRS (B. Hanse, tel.: 06-10328316, e-mail: bladschimmel@irs.nl), suikerindustrie, Delphy/DLV Plant en andere belangstellenden). Bij twijfel over de aard van de aantasting kunt u bladmonsters inzenden naar het IRS, t.a.v. Diagnostiek. Bij een duidelijk begin van de aantasting in een bepaald gebied gaat een waarschuwing naar de telers om vanaf dat moment hun percelen te gaan controleren. Afwrijfbare grijswitte afzetting.
Vergeling
Vergeling
Echte meeldauw (witziekte)
Echte meeldauw (witziekte)
Meelachtige afzetting
Meelachtige afzetting
Aangetaste bladeren
Aangetaste bladeren
Door meeldauw aangetaste plant
Door meeldauw aangetaste plant