afgesproken
Met uw toestemming gebruikt deze website cookies en diensten van externe providers. Selecteer alstublieft in welke mate u hiermee instemt. [Meer informatie]
session cookies permanente cookies
externe services alleen nu externe diensten altijd
Magnesiumgebrek
oudere plant, blad
 
Schadebeeld
De oudere bladeren vertonen lichte gele plekken tussen de nerven, beginnend aan de toppen van de bladeren. Het blad is bros/knapperig. Op het aangetaste blad ontstaat gemakkelijk zwartverkleuring door alternaria.
Bevorderende factoren
Kalkrijke gronden. Hoge kalium- in combinatie met lage magnesiumvoorziening (K:Mg groter dan 3:1), kou, droogte, slechte bodemstructuur, lage pH, aaltjes.
Oorzaken
Te laag magnesiumgehalte in de bodem, veel calcium en/of kalium in de bodem. Magnesiumgebrek kan ook ontstaan door een slechte beworteling als gevolg van een slechte bodemstructuur, aantasting door aaltjes of een te lage pH.
Preventie/bestrijding
De pH op adviesniveau brengen. Op lichte gronden magnesium- of magnesiumhoudende meststoffen toepassen om bodemvoorraad op peil te brengen. Op kalkrijke kleihoudende gronden een bladbespuiting met magnesium uitvoeren bij het verschijnen van de eerste gebrekssymptomen. Bladbespuitingen met magnesium vanaf ongeveer augustus zijn zelden rendabel.
Aanwijzingen
Bodemanalyse. Vergeling van de oudere bladeren. De bladeren breken met een knakkend geluid. De planten zijn gevoelig voor zwakteparasieten (Alternaria).
Gele bladtoppen
Gele bladtoppen
Geelverkleuring door magnesiumgebrek
Geelverkleuring door magnesiumgebrek
Plant met necrotische vlekken op het blad
Plant met necrotische vlekken op het blad
Magnesiumgebrek en zwarte vlekken door alternaria
Magnesiumgebrek en zwarte vlekken door alternaria
Magnesiumgebrek en zwarte vlekken door alternaria
Magnesiumgebrek en zwarte vlekken door alternaria