afgesproken
Met uw toestemming gebruikt deze website cookies en diensten van externe providers. Selecteer alstublieft in welke mate u hiermee instemt. [Meer informatie]
session cookies permanente cookies
externe services alleen nu externe diensten altijd
Zwak vergelingsvirus
oudere plant, blad
Beet Mild Yellowing Virus (BMYV)
Schadebeeld
De middelste en oudere bladeren vergelen vanaf de bladtop en later over de hele bladoppervlakte. De nerven zijn gedeeltelijk nog groen. De glanzende gele bladeren zijn verdikt, bros en blijven nog lang aan de plant zonder te verdrogen. Geen lichtere of vergeelde nerven bij jongere bladeren. Pleksgewijze uitbreiding.
Bevorderende factoren
Zachte winter, droog en warm voorjaar.
Oorzaken
Veroorzaakt door het zwak vergelingsvirus (BMYV), overgedragen door bladluizen.
Preventie/bestrijding
De vergelingsziekteaantasting wordt beperkt door bladluizen te bestrijden. Wanneer de schadedrempel bereikt is, worden de beste bestrijdingsresultaten behaald door toepassing van bladluisbestrijdingsmiddelen (zie Teelthandleiding Insecten). Gebruik bij voorkeur 500 liter water per hectare. Bij warm en zonnig weer met een lage luchtvochtigheid verdient het aanbeveling om in de avonduren te spuiten. Een bespuiting is pas zinvol als de in de volgende tabel vermelde aantallen bladluizen worden overschreden.

periode aantal groene perzikluizen per 10 planten
mei en eerste helft juni meer dan 2
tweede helft juni meer dan 5
eerste helft juli meer dan 50
Aanwijzingen
Detectie met ELISA- of PCR-test. De bladeren breken met een typisch knakkend geluid. De planten zijn gevoelig voor zwakteparasieten (Alternaria). Dikwijls in combinatie met het sterk vergelingsvirus.
Vergeelde bladeren
Vergeelde bladeren
Verdikte, brosse bladeren
Verdikte, brosse bladeren
Sterk vergeeld blad
Sterk vergeeld blad
Vergeelde plek
Vergeelde plek
Links beginstadium, rechts later stadium
Links beginstadium, rechts later stadium
Plant met vergelingsziekte
Plant met vergelingsziekte
Vergelingsziekte - laat stadium
Vergelingsziekte - laat stadium
Vergelingsziekte - verschillende stadia
Vergelingsziekte - verschillende stadia
Vergelingsziekte - verschillende stadia
Vergelingsziekte - verschillende stadia
Vergelingsziekte - verschillende stadia
Vergelingsziekte - verschillende stadia
vergelingsziekte door het vergelingsvirus BMYV
vergelingsziekte door het vergelingsvirus BMYV