afgesproken
Met uw toestemming gebruikt deze website cookies en diensten van externe providers. Selecteer alstublieft in welke mate u hiermee instemt. [Meer informatie]
session cookies permanente cookies
externe services alleen nu externe diensten altijd
Aaltje (wit bietencysteaaltje)
oudere plant, blad
Schadebeeld
Pleksgewijze 'slapende bieten' en sterk in groei achterblijvende planten. Buitenste bladeren vergelen, verdrogen en sterven af.
Bevorderende factoren
Nauwe vruchtwisseling, telen van waardgewassen (bieten, spinazie, koolsoorten, koolzaad, kruisbloemigen).
Oorzaken
Aaltje.
Preventie/bestrijding
Teelt van resistente groenbemesters, zoals bladrammenas en gele mosterd. Deze dienen uiterlijk 1 augustus gezaaid te worden, opdat het wortelstelsel zich goed kan ontwikkelen. Het effect bij late zaai is erg variabel en valt vaak tegen. Bij een vroege zaai in een braakjaar zijn de resultaten veel beter. De groenbemesting in de loop van het groeiseizoen één- of tweemaal maaien of klepelen om zaadvorming te voorkomen. Bladrammenas is beter dan gele mosterd, omdat gele mosterd heel slecht opnieuw uitloopt na maaien. Vanaf een aantoonbare besmetting kunnen bietencysteaaltjesresistente suikerbietenrassen worden ingezet. Vroeg zaaien kan de schade van bietencysteaaltjes bij gevoelige rassen beperken. Bestrijding met granulaten is nooit rendabel gebleken. In de Applicatie witte Bietencysteaaltjesmanagement is een aaltjesmodule opgenomen. Na invoer van de resultaten van grondmonsteronderzoek wordt het verwachte gemiddelde verloop van de besmetting met bietencysteaaltjes bij verschillende gewassen, bij in het verleden uitgevoerde grondontsmetting of bij de teelt van resistente vanggewassen weergegeven.
Aanwijzingen
Bieten die overdag, ondanks voldoende bodemvocht, verwelken/'slapen'. U krijgt alleen een goed inzicht in de aaltjessituatie van uw bedrijf door regelmatig grondmonsters te laten onderzoeken. Doe dit niet tijdens of kort na de teelt van een waardgewas, zoals koolsoorten, bladrammenas en gele mosterd. Dit geeft een foutief beeld van de besmettingsgraad. Wacht na de teelt van een waardgewas minimaal zes maanden met monsteronderzoek.
Pleksgewijze schade
Pleksgewijze schade
Aaltjesresistent ras (links), rechts vatbaar ras
Aaltjesresistent ras (links), rechts vatbaar ras
Aaltjesschade in het veld
Aaltjesschade in het veld
valplek door wit bietencystaaltje
valplek door wit bietencystaaltje