afgesproken
Met uw toestemming gebruikt deze website cookies en diensten van externe providers. Selecteer alstublieft in welke mate u hiermee instemt. [Meer informatie] session cookies permanente cookies externe services alleen nu externe diensten altijd
Gammauil
oudere plant, blad
Phytometra gamma
Schadebeeld
Rups veroorzaakt onregelmatige gaten tot skelleteervraat.
Bevorderende factoren
Hoge vochtigheid van april tot juni (meer dan 100 mm neerslag) en hoge temperatuur (25-29°C).
Oorzaken
Insect.
Preventie/bestrijding
Bestrijden van rupsen is zelden noodzakelijk, omdat de schade meestal laat optreedt. Bestrijding is pas nodig wanneer circa 30% van het bladoppervlak dreigt te worden weggevreten. Bestrijding van rupsen is mogelijk met Decis en andere formuleringen van deltamethrin (0,3 l/ha, maximaal een toepassing per teeltcyclus). Pyrethroïden, waaronder deltamethrin, hebben een negatief effect op natuurlijke vijanden, die belangrijk zijn voor de beheersing van andere plagen. Bij twijfel dus niet gebruiken. De levenscyclus van de gammauil duurt gemiddeld 56 dagen. Een vlinder zet ongeveer 260 eieren af. Na ongeveer 10 dagen kruipen de rupsen uit de eieren. Vervolgens vreten ze gedurende ongeveer 27 dagen aan de bieten, waarna ze zich verpoppen. Na 19 dagen kruipen de vlinders uit de pop en begint de levenscyclus opnieuw. Per jaar zijn er twee tot drie levenscycli.
Aanwijzingen
Donkergroene uitwerpselen op het blad. Sterke vlucht van vlinders in vroege zomer. Spinsel op bladonderzijde. De rups is lichtgroen gekleurd met witachtige lengtestrepen, zijn vaak te vinden in de hartbladeren.
Grootte (Lengte x breedte in mm)
Rups: 40 x 9
Skeleteervraat
Skeleteervraat
Spinsel
Spinsel
Spanrups
Spanrups
Spanrups
Spanrups
Rups en donkergroene uitwerpselen op het blad
Rups en donkergroene uitwerpselen op het blad
Rups van de Gammauil
Rups van de Gammauil
Pop van de rups van de Gammauil
Pop van de rups van de Gammauil
Volwassen Gammauil
Volwassen Gammauil
Spanrups van de Gammauil
Spanrups van de Gammauil
Volwassen gammauil
Volwassen gammauil
pop met spinsel van een gammauil
pop met spinsel van een gammauil