afgesproken
Met uw toestemming gebruikt deze website cookies en diensten van externe providers. Selecteer alstublieft in welke mate u hiermee instemt. [Meer informatie] session cookies permanente cookies externe services alleen nu externe diensten altijd
Bietenkever
zaad - opkomst
Atomaria linearis
Schadebeeld
Boorgaten met zwarte rand in kiemwortel en wortelhals.
Bevorderende factoren
Nauwe vruchtwisseling (kevers overwinteren op gewasresten in de grond) of bieten na of naast een waardplant (bieten, spinazie). Bietenkevertjes komen vrijwel uitsluitend voor op klei- en lössgronden. Bietenkevertjesschade kan voorkomen door overlopen en door aanvliegen. Wanneer de luchttemperatuur gedurende enkele dagen boven 15°C en de luchtvochtigheid niet te laag is, vinden er vluchten plaats.
Oorzaken
Insect.
Preventie/bestrijding
Niet te diep en niet abnormaal vroeg zaaien op een stevige ondergrond kan al veel schade voorkomen. Verder is een goede ontwatering belangrijk. Door vóór of kort na het zaaien het zaaibed aan te drukken, is deze schade te beperken. Teel geen biet-op-biet of biet-naast-biet. Bietenkevers kunnen zich circa 30 meter over de grond verplaatsen. Pillenzaad met Force geeft een redelijke werking tegen ondergrondse vreterij. Schade veroorzaakt door vluchten bietenkevertjes is te beperken door bespuitingen. Zie hiervoor de Teelthandleiding Insecten. Bij de meeste middelen dienen ze geraakt te worden, dit is alleen mogelijk in de avonduren, bij temperaturen hoger dan 15 graden Celsius en waarbij tevens de luchtvochtigheid hoger is dan 90%. In andere gevallen is een bespuiting af te raden.
Aanwijzingen
De kleine ronde gaten in de kiemwortel zijn zwart verkleurd. Onregelmatig plantenbestand.
Grootte (Lengte x breedte in mm)
3 x 1,5
Vraatschade
Vraatschade
Bietenkever
Bietenkever
Boorgat in kiemwortel
Boorgat in kiemwortel
Boorgaatjes aan hypocotyl en vraatschade aan blad
Boorgaatjes aan hypocotyl en vraatschade aan blad