afgesproken
Met uw toestemming gebruikt deze website cookies en diensten van externe providers. Selecteer alstublieft in welke mate u hiermee instemt. [Meer informatie]
session cookies permanente cookies
externe services alleen nu externe diensten altijd
Zwarte bonenluis
kiembladstadium - gesloten gewas
Aphis fabae
Schadebeeld
Bladeren (vooral hartbladeren) gaan kroezen en omkrullen. Kwijnende planten als gevolg van sterke zuigschade.
Bevorderende factoren
Milde winter, warme zomer met temperaturen beneden de 28°C.
Oorzaken
Insect.
Preventie/bestrijding
Gebruik voor de bestrijding van zwarte bonenluis, die geen vergelingsziekte overbrengt maar alleen zuigschade veroorzaakt een bladluisbestrijdingsmiddel (zie Teelthandleiding Insecten). Een bespuiting is pas zinvol als de in onderstaande tabel vermelde aantallen bladluizen worden overschreden.

maand aantal zwarte bonenluizen
mei/juni meer dan 50% van de planten bezet
met kolonies van 30 tot 50 luizen
juli meer dan 75% van de planten bezet
met grote kolonies van meer dan 200 luizen per plant
Aanwijzingen
Op onkruidbieten of distels vaak dichte zwarte bladluiskolonies met meerdere generaties. Op de door de luizen afgescheiden honingdauw kunnen zich roetschimmels ontwikkelen, waardoor zwarte vlekken ontstaan. Voor de verspreiding van virusziekten zijn ze van geringe betekenis.
Grootte (Lengte x breedte in mm)
2,5 x 0,3
Gekrulde bladeren
Gekrulde bladeren
Bladluiskolonie
Bladluiskolonie
Omkrullende en kroesende bladeren
Omkrullende en kroesende bladeren
Gevleugelde zwarte bonenluis plus drie jongen
Gevleugelde zwarte bonenluis plus drie  jongen
kleine kolonie zwarte bonenluizen op onderkant bietenblad
kleine kolonie zwarte bonenluizen op onderkant bietenblad