afgesproken
Met uw toestemming gebruikt deze website cookies en diensten van externe providers. Selecteer alstublieft in welke mate u hiermee instemt. [Meer informatie]
session cookies permanente cookies
externe services alleen nu externe diensten altijd
Groene perzikluis
kiembladstadium - gesloten gewas
Myzus persicae
Schadebeeld
Door zuigschade rimpelige hartbladeren en bij zware aantasting ook de buitenste bladeren. Zuigschade speelt geen rol van betekenis in Nederland. Veel belangrijker zijn zij als overbrengers van virusziekten. Hierbij zijn vergelingsziekten (BMYV, BChV en BYV) de belangrijkste.
Bevorderende factoren
Temperaturen van ongeveer 25°C met een zwakke wind. Na een zachte winter vaak een vroegere en zwaardere aantasting.
Oorzaken
Insect.
Preventie/bestrijding
Wanneer de schadedrempel bereikt is, worden de beste bestrijdingsresultaten behaald door toepassing van bladluisbestrijdingsmiddelen (zie Teelthandleiding Insecten). Gebruik bij voorkeur 500 liter water per hectare. Bij warm en zonnig weer met een lage luchtvochtigheid verdient het aanbeveling om in de avonduren te spuiten. Een bespuiting is pas zinvol als de in de volgende tabel vermelde aantallen bladluizen worden overschreden.
periode aantal groene perzikluizen per 10 planten
mei en eerste helft juni meer dan 2
tweede helft juni meer dan 5
eerste helft juli meer dan 50
Aanwijzingen
Bladluizen aan onderzijde van blad, meerdere generaties mogelijk. Overdragen van virussen (vergelingsziektevirus).
Grootte (Lengte x breedte in mm)
1,8-2,3 x 0,8
Gekrulde bladeren
Gekrulde bladeren
Bladluiskolonie
Bladluiskolonie
groene perzikluis op bieten
groene perzikluis op bieten
gevleugelde groene perzikluis op bieten
gevleugelde groene perzikluis op bieten
groene perzikluis op bieten
groene perzikluis op bieten