afgesproken
Met uw toestemming gebruikt deze website cookies en diensten van externe providers. Selecteer alstublieft in welke mate u hiermee instemt. [Meer informatie]
session cookies permanente cookies
externe services alleen nu externe diensten altijd
Aardvlo
kiembladstadium - gesloten gewas
Chaetocnema tibialis, C. concinna
Schadebeeld
Talrijke venstertjes of gaatjes (1–2 mm, in verse toestand omgeven door een witte rand, later worden deze bruin) aan kiem- en eerste echte bladeren door de kever. Larven van de Zuid-Europese aardvlo vreten aan de bietenwortels, de Noord-Europese mineren de bladeren, groeipunt wordt dan vernietigd, zodat de planten afsterven.
Bevorderende factoren
Bij droog, schraal weer.
Oorzaken
Insect.
Preventie/bestrijding
Bestrijding van aardvlooien is meestal niet rendabel. Bij aantasting door aardvlooien kunnen herbicidenbespuitingen leiden tot meer gewasreacties. Lees meer over aardvlooien in de Teelthandleiding Insecten.
Aanwijzingen
Schade vooral in de buurt van bossen of heggen. Schade is aan de rand van het veld het sterkst. Vraatschade door kleine, glanzende, springende kevertjes. Vreterij aan wortels door larven veroorzaakt geen economische schade. Schade door vraat aan het blad door de kevers vooral in Zuid-Europa.
Grootte (Lengte x breedte in mm)
2 x 1
Venstervraat en gaten
Venstervraat en gaten
Aardvlo
Aardvlo
Gaten in bladeren door aardvlo
Gaten in bladeren door aardvlo
aardvlo (glanzend zwart) tussen (vellen van) zwarte bonenluizen
aardvlo (glanzend zwart) tussen (vellen van) zwarte bonenluizen
Aardvlo
Aardvlo
gestreepte aardvlo op bietenplant
gestreepte aardvlo op bietenplant
blauwe aardvlo op bietenplant (Foto: Maries Elemans)
blauwe aardvlo op bietenplant (Foto: Maries Elemans)
blauwe aardvlo op bietenplant (Foto: Maries Elemans)
blauwe aardvlo op bietenplant (Foto: Maries Elemans)
Schadebeeld
Schadebeeld