afgesproken
Met uw toestemming gebruikt deze website cookies en diensten van externe providers. Selecteer alstublieft in welke mate u hiermee instemt. [Meer informatie] session cookies permanente cookies externe services alleen nu externe diensten altijd
Wortelbrand
kiembladstadium - gesloten gewas
Pythium, Aphanomyces, Phoma
zie ook: zaad - opkomst
Schadebeeld
Kiemplanten verwelken en vallen om. Insnoering van hypocotyl tot op draaddikte, wortel met bruin-zwart verkleurde zones.
Bevorderende factoren
Zeer vroege of zeer late zaai, verslemping, korstvorming, hoge bodemvochtigheid met lage pH, diepe zaai, krappe vruchtwisseling.
Oorzaken
Bodemschimmel.
Preventie/bestrijding
Tachigaren in het pillenzaad, geeft een goede bescherming. Ondiepe zaai in een opgewarmde bodem (versnelde ontwikkeling). Alleen Aphanomyces kan schade van betekenis veroorzaken.
Aanwijzingen
Jonge planten draaien/breken af door wind. Geen vraatschade waarneembaar.
Insnoering
Insnoering
Afstervende plant
Afstervende plant
Afstervende wortel
Afstervende wortel
Onregelmatig plantbestand
Onregelmatig plantbestand