afgesproken
Met uw toestemming gebruikt deze website cookies en diensten van externe providers. Selecteer alstublieft in welke mate u hiermee instemt. [Meer informatie]
session cookies permanente cookies
externe services alleen nu externe diensten altijd
Bietenkever
kiembladstadium - gesloten gewas
Atomaria linearis
zie ook: zaad - opkomst
Schadebeeld
Kleine ronde gaatjes of vlekjes op de wortel en onderaan de stengel. Bij een hoge luchtvochtigheid worden bovengronds kiemlobben of hartbladeren aangevreten, waardoor misvormingen kunnen ontstaan.
Bevorderende factoren
Krappe vruchtwisseling (overwinteren op gewasresten in de grond) of bieten na of naast een waardplant (bieten, spinazie). Bietenkevertjes komen vrijwel uitsluitend voor op klei- en lössgronden. Bietenkevertjesschade kan voorkomen door overlopen en door aanvliegen. Wanneer de luchttemperatuur gedurende enkele dagen boven 15°C en de luchtvochtigheid niet te laag is, dan vinden er vluchten plaats.
Oorzaken
Insect.
Preventie/bestrijding
Teel geen biet-op-biet of biet-naast-biet. Bietenkevers kunnen zich circa 30 meter over de grond verplaatsen. Pillenzaad met Force geeft een redelijke werking tegen ondergrondse vreterij. Schade veroorzaakt door vluchten bietenkevertjes is te beperken door bespuitingen. Zie hiervoor de Teelthandleiding Insecten.
Aanwijzingen
Vraatplekken aan hypocotyl door lichtgekleurde jonge kevers. Schade aan het blad door donkerbruine volwassen kevers bij hoge luchtvochtigheid (meer dan 90% rlv). Aantasting van jonge planten kan leiden tot omknikken. Wanneer het vierbladstadium is bereikt, wordt meestal geen schade van betekenis meer veroorzaakt.
Grootte (Lengte x breedte in mm)
3 x 1,5
Beschadigde plant
Beschadigde plant
Bietenkever
Bietenkever
Beschadiging aan het blad
Beschadiging aan het blad
Aangetaste plant
Aangetaste plant
Duidelijk vraatplekken aan bladeren
Duidelijk vraatplekken aan bladeren
Boorgaatjes aan hypocotyl
Boorgaatjes aan hypocotyl
Bietenkevertje op aangetaste plant
Bietenkevertje op aangetaste plant
misvorde biet (links) naast ogenschijnlijk gezonde plant
misvorde biet (links) naast ogenschijnlijk gezonde plant
weggevallen planten door onvoldoende bestrijding
weggevallen planten door onvoldoende bestrijding
vraatschade aan bladeren en hartje van de bietenplant door bietenkevers
vraatschade aan bladeren en hartje van de bietenplant door bietenkevers
bietenkever op wortel
bietenkever op wortel
misvormde bietenplant door aantasting bietenkever
misvormde bietenplant door aantasting bietenkever
Bietenkever
Bietenkever
bietenkevers massaal in het hart van de bietenplant
bietenkevers massaal in het hart van de bietenplant
bietenkevertje vreet aan het blad
bietenkevertje vreet aan het blad
aantasting door bietenkevertjes
aantasting door bietenkevertjes