afgesproken
Met uw toestemming gebruikt deze website cookies en diensten van externe providers. Selecteer alstublieft in welke mate u hiermee instemt. [Meer informatie]
session cookies permanente cookies
externe services alleen nu externe diensten altijd
Wortelknobbelaaltje
kiembladstadium - gesloten gewas
Meloidogyne hapla, M. chitwoodi, M. fallax, M. naasi
Schadebeeld
Slecht gedijende, wegkwijnende planten met een vertakt wortelstelsel. Aan de zijwortels talrijke gallen (knobbels) van enkele mm's doorsnede. Zijn de wortels op de knobbels vertakt en lijken de knobbels daardoor op spinnetjes, dan betreft het het noordelijk wortelknobbelaaltje (M. hapla). Zijn knobbels langgerekt zonder zijwortelvorming op de knobbels, dan betreft het maïswortelknobbelaaltje (M. chitwoodi) of het bedrieglijk maïswortelknobbelaaltje (M. fallax). Zitten de knobbels aan de uiteinden van de wortels, dan betreft het graswortelknobbelaaltje (M. naasi).
Bevorderende factoren
Krappe vruchtwisseling. Op zand-, dal en lichte kleigronden.
Oorzaken
Aaltje.
Preventie/bestrijding
De schade door wortelknobbelaaltjes in suikerbieten is meestal beperkt. Met bladrammenas wordt een snelle uitzieking bereikt. Door de opname van granen in de rotatie, kan schade door het noordelijk wortelknobbelaaltje (M. hapla) worden voorkomen. De schadedrempel voor Meloidogyne hapla is 100 larven per 100 ml grond, voor Meloidogyne chitwoodi ligt de schadedrempel op 500 larven per 100 ml grond, bij Meloidogyne fallaxis dat 2.500. Indien de schadedrempel wordt overschreden kan 15 kg Vydate/ha worden gebruikt. Het middel dient u als zaaivoorbehandeling toe te passen. Voorkom schade in bieten door het jaar voorafgaand aan bieten geen waardgewas te telen, zie www.aaltjesschema.nl.
Aanwijzingen
Gallen/knobbels (van enkele mm tot 1 cm doorsnede) lijken onderdeel van de wortels te zijn.
Wortels met knobbels
Wortels met knobbels
Aangetaste wortels
Aangetaste wortels
Knobbels
Knobbels
Knobbels op wortels
Knobbels op wortels
Knobbels
Knobbels