afgesproken
Met uw toestemming gebruikt deze website cookies en diensten van externe providers. Selecteer alstublieft in welke mate u hiermee instemt. [Meer informatie]
session cookies permanente cookies
externe services alleen nu externe diensten altijd
Trichodorus aaltjes
oudere plant, blad
Schadebeeld
Planten blijven achter in ontwikkeling, sterk vertakt wortelstelsel, zijwortels groeien vrijwel horizontaal. Penwortels ontbreken.
Bevorderende factoren
Veel bodemvocht, hoge temperaturen.
Oorzaken
Aaltje.
Preventie/bestrijding
Trichodoriden komen vooral voor op vochtige, lichte grond met weinig organische stof en/of een lage pH. Bladrammenas en gele mosterd beperken de vermeerdering van sommige vrijlevende aaltjes (trichodorus). Kijk hiervoor op www.aaltjesschema.nl. Niet te vroeg zaaien (niet voor half maart) beperkt de schade. De inzet van granulaten (10 kg Vydate/ha) tegen trichodoriden is niet rendabel bij aantallen lager dan 150 per 100 ml grond. Het middel dient u als zaaivoorbehandeling toe te passen. Zelfs bij hogere aantallen is dit slechts in enkele gevallen rendabel. Goede drainage. Zorg voor een voldoende hoge pH. Op plekken met schade kan toedienen van extra compost schade beperken.
Aanwijzingen
Sterke vertakkingen.
Verwarring mogelijk met
Pleksgewijs achterblijvende planten
Pleksgewijs achterblijvende planten
Horizontale wortels
Horizontale wortels
Aantasting in de rij
Aantasting in de rij
Pleksgewijze aantasting in het gewas
Pleksgewijze aantasting in het gewas