afgesproken
Met uw toestemming gebruikt deze website cookies en diensten van externe providers. Selecteer alstublieft in welke mate u hiermee instemt. [Meer informatie]
session cookies permanente cookies
externe services alleen nu externe diensten altijd
Aaltje (wit bietencysteaaltje)
kiembladstadium - gesloten gewas
Heterodera schachtii
Schadebeeld
Pleksgewijze achterblijvende groei, vanaf het zesbladstadium kan verwelking optreden.
Bevorderende factoren
Krappe vruchtwisseling met waardgewassen (alle soorten bieten, spinazie, koolsoorten, radijs en koolzaad). Warme, droge zomers. Slechte bodemstructuur.
Oorzaken
Larven in het wortelstelsel.
Preventie/bestrijding
Regelmatig grondmonsteronderzoek, ruime vruchtwisseling. Vroeg zaaien beperkt de schade. Vanaf een aantoonbare besmetting kunnen bietencysteaaltjesresistente suikerbietenrassen worden ingezet. Bij een zware besmetting (>1.500 eieren en larven/100 ml grond) een niet-waardgewas zaaien of een jaar braak leggen met een resistente groenbemester (bladrammenas of gele mosterd), zo mogelijk gevolgd door een bietencysteaaltjesresistent bietenras. Zie ook de Teelthandleiding hoofdstuk 10.
Aanwijzingen
Kleine, witte cysten op de wortels.
Cysten op wortel
Cysten op wortel
Verwelking (Slapen)
Verwelking (Slapen)
Witte cysten op wortels
Witte cysten op wortels
Cysten op wortels
Cysten op wortels