Ritnaald (larve van kniptor)
zaad - opkomst
Agriotes obscures/lineatus
Schadebeeld
Wortels van jonge planten tot het 4-bladstadium worden doorgebeten. Wortelvreterij.
Bevorderende factoren
Gescheurd, oud grasland in het tweede jaar na het scheuren. Hoge bodemvochtigheid, hoog organischstofgehalte, hoge stalmest- of strogiften.
Oorzaken
Insect.
Preventie/bestrijding
Er kan een redelijke bestrijding worden verkregen door pillenzaad met Force. Bij verwachte schade kunt u eventueel nauwer zaaien.
Aanwijzingen
Door halve aardappelen of peenschijven op een diepte van 20 cm in te graven kunnen ritnaalden gelokt worden. Het tweede of derde jaar na scheuren treedt de schade op.
Grootte (Lengte x breedte in mm)
22 x 1,6
Verwarring mogelijk met
Doorgebeten kiemplant
Doorgebeten kiemplant
Ritnaald
Ritnaald