afgesproken
Met uw toestemming gebruikt deze website cookies en diensten van externe providers. Selecteer alstublieft in welke mate u hiermee instemt. [Meer informatie]
session cookies permanente cookies
externe services alleen nu externe diensten altijd
Rhizoctonia wortelrot
oudere plant, wortels
Rhizoctonia solani
Schadebeeld
De bieten vertonen droge, ingezonken, rotte plekken. Later kan de gehele plant afsterven (uitdroging). De bietenwortel vertoont soms een witte tot bruine schimmelafzetting. De grond blijft aan de wortel kleven.
Bevorderende factoren
Slechte bodemstructuur, hoge bodemvochtigheid, vruchtwisseling met maïs, raaigras of groenten, zoals wortelen en schorseneren.
Oorzaken
Bodemschimmel.
Preventie/bestrijding
Vruchtwisseling verruimen en bodemstructuur verbeteren. Granen en aardappelen, eventueel gevolgd door kruisbloemige groenbemestingsgewassen, zijn goede voorvruchten. Bladrammenas als braakgewas vermindert de besmetting van de grond. Op besmette percelen is partieel resistente bietenrassen telen de beste keus.
Aanwijzingen
Aantasting eerst pleksgewijs, later grotere oppervlakten. Verrotting eerst oppervlakkig aan de bietenwortel dicht onder het bodemoppervlak, later droge verrotting van de gehele biet. De schimmel kan meerdere jaren in de grond overleven.
Rotte biet
Rotte biet
Verloop van de aantasting
Verloop van de aantasting
Uitgedroogde biet
Uitgedroogde biet
Droge rotte plek
Droge rotte plek
Rhizoctonia begint met kleine rotte vlekjes bovenaan de biet
Rhizoctonia begint met kleine rotte vlekjes bovenaan de biet
rhizoctonia begint met kleine rotte vlekjes bovenaan de biet
rhizoctonia begint met kleine rotte vlekjes bovenaan de biet
Ingedroogde biet
Ingedroogde biet