afgesproken
Met uw toestemming gebruikt deze website cookies en diensten van externe providers. Selecteer alstublieft in welke mate u hiermee instemt. [Meer informatie]
session cookies permanente cookies
externe services alleen nu externe diensten altijd
Aaltje (wit bietencysteaaltje)
oudere plant, wortels
Schadebeeld
De hoofdwortel is zwak ontwikkeld. Vorming van talrijke zijwortels (wortelbaard) met citroenvormige, speldenkopgrote cysten.
Bevorderende factoren
Nauwe vruchtwisseling (waardgewas meer dan 1 jaar op 5) met waardgewassen van het wit bietencystenaaltje (bieten, spinazie, koolsoorten, radijs en koolzaad). Warme, droge zomers. Slechte bodemstructuur.
Oorzaken
Aaltjeslarven in het wortelstelsel, niet aangepaste vruchtwisseling.
Preventie/bestrijding
Regelmatig grondmonsteronderzoek, ruime vruchtwisseling. Vroeg zaaien beperkt de schade. Vanaf een aantoonbare besmetting kunnen bietencysteaaltjesresistente suikerbietenrassen worden ingezet. Bij een zware besmetting een niet-waardgewas zaaien of een jaar braak leggen met een resistente groenbemester (bladrammenas of gele mosterd), zo mogelijk gevolgd door een bietencysteaaltjesresistent bietenras. Zie ook de Applicatie witte Bietencysteaaltjesmanagement. Voor meer informatie zie Teelthandleiding hoofdstuk 10.2.
Aanwijzingen
Kleine, witte tot bruine cysten op de wortels. Verwelking ('slapen') zelfs indien voldoende bodemvocht.
Wortelbaard
Wortelbaard
Zijwortels met cysten
Zijwortels met cysten
Aangetaste en gezonde bieten
Aangetaste en gezonde bieten
Witte cysten op wortels
Witte cysten op wortels
Cysten op zijwortels
Cysten op zijwortels