afgesproken
Met uw toestemming gebruikt deze website cookies en diensten van externe providers. Selecteer alstublieft in welke mate u hiermee instemt. [Meer informatie]
session cookies permanente cookies
externe services alleen nu externe diensten altijd
Vertakte bieten
oudere plant, wortels
 
Schadebeeld
De hoofdwortel blijft achter in groei, de zijwortels zijn overmatig sterk ontwikkeld en vertakt.
Bevorderende factoren
Slechte bodemstructuur (verdichting van de bouwvoor, niet verrotte organische stof), onvoldoende bewortelingsdiepte. Kiemwortel aangetast door insectenvraat of aaltjes.
Oorzaken
zie bevorderende factoren
Preventie/bestrijding
De bodem niet berijden of niet bewerken onder ongunstige bodemomstandigheden. Goede verdeling en oppervlakkige inwerking van de organische stof.
Aanwijzingen
De bietenwortel is meestal kleiner dan normaal. De kophoogte varieert sterk. De zijwortels breken gemakkelijk af. Bij de oogst is de grondtarra hoger.
Vertakte bieten
Vertakte bieten