afgesproken
Met uw toestemming gebruikt deze website cookies en diensten van externe providers. Selecteer alstublieft in welke mate u hiermee instemt. [Meer informatie]
session cookies permanente cookies
externe services alleen nu externe diensten altijd
Rhizoctonia
oudere plant, blad
Rhizoctonia solani
Schadebeeld
Vanaf het zes- tot achtbladstadium verwelken de bladeren van buiten naar binnen. De bladeren liggen stervormig rond de biet, vergelen en verdrogen. De hartbladeren blijven groen. De groei is geremd, en later kan de gehele plant afsterven.
Bevorderende factoren
Slechte bodemstructuur, hoge bodemvochtigheid, vruchtwisseling met maïs, raaigras of groenten, zoals wortelen en schorseneren.
Oorzaken
Bodemschimmel.
Preventie/bestrijding
Vruchtwisseling verruimen en bodemstructuur verbeteren. Op besmette percelen is partieel resistente bietenrassen telen de beste keus. Rhizoctoniaresistente rassen beperken de schade. Het resistentieniveau van deze rassen is niet volledig. Vooral bij een vroege aantasting kan wegval van planten optreden. Ook kunnen bij de oogst rotte bieten voorkomen. Streef, om dit te beperken, naar een goede bodemstructuur en een optimale teeltwijze.
Aanwijzingen
Aantasting eerst pleksgewijs, later grotere oppervlakten. Verrotting eerst oppervlakkig aan de bietenwortel dicht onder het bodemoppervlak, later droge verrotting van de gehele biet. De schimmel kan meerdere jaren in de grond overleven.
Zieke planten
Zieke planten
Afgestorven planten
Afgestorven planten
Rhizoctonia
Rhizoctonia