afgesproken
Met uw toestemming gebruikt deze website cookies en diensten van externe providers. Selecteer alstublieft in welke mate u hiermee instemt. [Meer informatie]
session cookies permanente cookies
externe services alleen nu externe diensten altijd
Ramularia bladvlekken
oudere plant, blad
Ramularia beticola
Schadebeeld
Onregelmatige lichtbruine vlekken (5-10 mm) met een onduidelijke bruine rand. Aanwezigheid van grijs schimmelmycelium met witte puntjes (zichtbaar met een loep) in de vlekken. Bij verdere aantasting lopen de vlekken in elkaar over, verdrogen de bladeren en scheurt het afgestorven weefsel open. Voortdurende ontwikkeling van nieuwe bladeren.
Bevorderende factoren
Koel en vochtig weer (16-18°C, 95% luchtvochtig-heid), daarom wordt deze schimmel vaak in het noorden van het land als eerste waargenomen. Bietenbladeren die op het veld blijven liggen, nauwe vruchtwisseling, beregening.
Oorzaken
Bladschimmel.
Preventie/bestrijding
Bestrijding is mogelijk met een fungicide*. De eerste behandeling moet plaatsvinden bij het verschijnen van de eerste vlekjes. Controleer uw bieten daarom regelmatig vanaf de gewassluiting. Preventief spuiten heeft geen zin en is zelfs gevaarlijk in verband met resistentievorming. Houd rekening met een veiligheidstermijn van het gebruikte middel. De toegepaste middelen werken niet langer dan drie tot vier weken. Bij een vroege aantasting zonodig een tweede keer behandelen. Voor een effectieve bestrijding is het verstandig om 2-3 weken na een bespuiting weer wekelijks op bladschimmels te controleren en vervolgens te spuiten als er nieuwe vlekken zichtbaar zijn. Wissel middelen zoveel mogelijk af. *) De actuele toelatingsituatie staat vermeld op www.irs.nl.
Aanwijzingen
Een beginnende ramularia-aantasting dient gemeld te worden aan de bladschimmelwaarschuwings-dienst (een samenwerking tussen IRS (B. Hanse, tel.: 06-10328316, e-mail: bladschimmel@irs.nl), suikerindustrie, Delphy/DLV Plant en andere belangstellenden). Bij twijfel over de aard van de aantasting kunt u bladmonsters inzenden naar het IRS, t.a.v. Diagnostiek. Bij een duidelijk begin van de aantasting in een bepaald gebied gaat een waarschuwing naar de telers om vanaf dat moment hun percelen te gaan controleren. De hartbladeren blijven onaangetast. Perceelsgebonden ziekte (schimmel overleeft in de bodem, via teeltresten).
Lichtbruine vlekken
Lichtbruine vlekken
Ananasachtige kop
Ananasachtige kop
Op de onderzijde zijn de sporen vaak beter zichtbaar
Op de onderzijde zijn de sporen vaak beter zichtbaar
Meerdere ramulariavlekken
Meerdere ramulariavlekken
Meerdere ramulariavlekken
Meerdere ramulariavlekken
Ramulariavlekken lopen in elkaar over en het blad necrotiseert
Ramulariavlekken lopen in elkaar over en het blad necrotiseert
Schadebeeld
Schadebeeld
Gewas aangetast door ramularia
Gewas aangetast door ramularia
Sterk aangetast blad
Sterk aangetast blad
Geen aantasting op jongste bladeren
Geen aantasting op jongste bladeren