afgesproken
Met uw toestemming gebruikt deze website cookies en diensten van externe providers. Selecteer alstublieft in welke mate u hiermee instemt. [Meer informatie]
session cookies permanente cookies
externe services alleen nu externe diensten altijd
Roest
oudere plant, blad
Uromyces betae
Schadebeeld
Bovenkant van de middelste en buitenste bladeren vertonen roestbruine puistjes (1 mm), later een vlakkere roestbruine afzetting. Jonge bladeren kroezen en vergelen. Sterk aangetaste bladeren verwelken, verdrogen en sterven af.
Bevorderende factoren
Hogere luchtvochtigheid bij temperaturen tussen 10 en 20°C.
Oorzaken
Bladschimmel.
Preventie/bestrijding
Bestrijding is mogelijk met een fungicide*. De eerste behandeling moet plaatsvinden bij het verschijnen van de eerste vlekjes. Controleer uw bieten daarom regelmatig vanaf de gewassluiting. Preventief spuiten heeft geen zin en is zelfs gevaarlijk in verband met resistentievorming. Houd rekening met een veiligheidstermijn van het gebruikte middel. De toegepaste middelen werken niet langer dan drie tot vier weken. Bij een vroege aantasting zonodig een tweede keer behandelen. Voor een effectieve bestrijding is het verstandig om 2-3 weken na een bespuiting weer wekelijks op bladschimmels te controleren en vervolgens te spuiten als er nieuwe vlekken zichtbaar zijn. Wissel middelen zoveel mogelijk af. *) De actuele toelatingsituatie staat vermeld op www.irs.nl.
Aanwijzingen
Een beginnende roestaantasting dient gemeld te worden aan de bladschimmelwaarschuwingsdienst (een samenwerking tussen IRS (B. Hanse, tel.: 06-10328316, e-mail: bladschimmel@irs.nl), suikerindustrie, Delphy/DLV Plant en andere belangstellenden). Bij twijfel over de aard van de aantasting kunt u bladmonsters inzenden naar het IRS, t.a.v. Diagnostiek. Bij een duidelijk begin van de aantasting in een bepaald gebied gaat een waarschuwing naar de telers om vanaf dat moment hun percelen te gaan controleren. De aantasting begint dikwijls pas begin september.
Roestbruine puistjes
Roestbruine puistjes
Aangetaste planten
Aangetaste planten
Roestbruine puistjes
Roestbruine puistjes
Roest met duidelijke gele vlekjes rondom de puistjes
Roest met duidelijke gele vlekjes rondom de puistjes